1_425012

Hạ viện thông qua ngân sách ngắn hạn, Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại

Theo Reuters, với số phiếu bầu 266-150; Hạ viện Mỹ nhanh chóng theo chân Thượng viện chấp thuận kế hoạch phân phối ngân sách tạm thời; bao gồm mở rộng 6 năm chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em; nhưng không bảo vệ cho giấc mơ nhập cư của đảng Dân chủ. Phương… Read more »

BY