#VERYSPECIAL X’MAS PLAYGROUND

Tiệc giáng sinh Urban Art

#VERYSPECIAL X’MAS PLAYGROUND là sự kiện Giáng Sinh diễn ra từ ngày 22/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018. Địa điểm là khu vực hồ Bán Nguyệt, Quận 7, TP. HCM

BY