bonsai_

Bonsai – Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ

Cây bonsai mọc trong phạm vi giới hạn của chậu cây nhỏ bé nhưng vẫn mang dáng dấp và sức mạnh của một cây đại thụ. Làm thế nào mà nghệ nhân có thể tạo ra những tác phẩm sống này?

BY