10372940_582233421896531_6100830593863031209_o

Đọc sách: 90 ngày đầu tiên làm sếp

Ba tháng đầu tiên ở cương vị lãnh đạo sẽ quyết định sự thành bại của bạn trong sự nghiệp. Michael Watkin, chuyên gia hàng đầu về sự chuyển đổi lãnh đạo và đàm phán ngoại thương quốc tế, đã chứng minh điều đó trong tác phẩm của mình

BY

STU_250314_ESQ_BDuong200_AnhDung

Bình Dương đổi mới

Dự án xây dựng thành phố mới Bình Dương là một trong những bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Bình Dương trong quá trình vươn lên thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020.

BY