Vườn ươm doanh nghiệp là một cách giúp đào tạo tầng lớp lãnh đạo trẻ

Bài học khởi nghiệp từ thế giới

Bài học khởi nghiệp từ các quốc gia trên thế giới cho thấy, hệ sinh thái cần sự kết hợp đồng bộ giữa Chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội, nhà trường, các thế hệ doanh nhân thành đạt và nỗ lực tự thân của những bạn trẻ.

BY