Thú chơi hi-tech

5G-hinh-anh

Bao giờ cho đến 5G?

Chán nản với mạng 3G chậm chạp, háo hức dùng thử mạng 4G tốc độ cao, bạn mong chờ gì ở thế hệ mạng di động tiên tiến hơn cả 4G đang manh nha xuất hiện, đó là 5G?

- 12-04-2016