Công nghệ

tao-dien-tu-bien-hinh-anh

Tạo điện từ biển

Quang điện, phong điện đang dần phổ biến trên thế giới. Hiện nay, các nhà khoa học đã phát triển một công nghệ mới để tạo điện từ biển

- 02-02-2016