Chăm sóc cơ thể

ESQ0415-MaHB_Grooming-mui-hoi-chan-00

4 cách vĩnh biệt mùi mồ hôi chân

Có một thứ mùi rất khó chịu cứ mãi đeo bám dù ta đã vệ sinh thân thể rất chu đáo. Nếu tìm mãi mà không thấy nguyên nhân thì hãy đảo ngay mắt xuống hai bàn chân hay được bọc trong đôi giày của ta.

- 08-04-2015