Sức khỏe & Tình dục

IC_SHU_wine-splash_123746662

Vang đỏ và tim

Khoa học luôn muốn truy tìm căn nguyên mọi vấn đề nhưng không dễ. Chỉ nội mối tương quan giữa vang đỏ và tim cũng đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tỷ nơ-ron thần kinh của giới học thuật

- 21-11-2015