Giải trí

thu-tu-hinh-anh

Đàn ông và thư từ

Máy tính ra đời tưởng như thư từ đã tuyệt chủng, nhưng đâu đó vẫn còn những quý ông cầm bút viết thư trên giấy. Nhà văn–đạo diễn Lê Hoàng đã tìm ra nhiều mối tương quan giữa đàn ông và những lá thư

- 17-11-2016