Quý ông Esquire

ESQ0114-George-Clooney-cover-03

Nguyên tắc sống của George Clooney

George Clooney tạo dựng danh tiếng theo cách của riêng mình. Ông làm chủ sự nổi tiếng trong khi vẫn tận dụng nó để khuếch trương sức ảnh hưởng. Vì sao gã đầu bạc này vẫn hấp dẫn khi đã quá tuổi ngũ tuần? Esquire phỏng vấn George Clooney.

- 03-01-2014