Đài Loan

IC_SHU_Taiwan_251325184

Cuối tuần ở Đài Bắc

Chỉ cần dành ra vài ngày cuối tuần ở Đài Bắc với một người bạn mới làm thổ công
dẫn dường, du khách nào cũng có được những trải nghiệm thật “địa phương” ở đấy

BY

Untitled

Luxgen

Luxgen được hình thành trên cơ sở hơn 50 năm của tập đoàn mẹ Yulon chuyên cung cấp linh kiện cho Mitsubishi, Nissan… cùng với thế mạnh về công nghệ thông tin của Đài Loan.

BY