Google

Cong-nghe-xe-tu-lai-hinh-anh

Công nghệ xe tự lái có an toàn?

Trong tương lai, ô-tô có thể tự xác định điểm được chọn để đưa bạn đi đến nơi đến chốn. Nhưng lúc này chúng chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm, nên vấn đề công nghệ xe tự lái có an toàn vẫn được đặt ra

BY