vận tải

kenh-dao-panama-hinh-anh

Mở rộng kênh đào Panama

Việc mở rộng kênh đào Panama sẽ giảm ùn tắc và cho phép các tàu có kích thước lớn hơn di chuyển qua kênh. Tuy nhiên, kênh này vẫn không thiếu những mặt trái đáng kể

BY