Kinh tế

nhan-dan-te

London mở rộng giao dịch nhân dân tệ

Sự kiện London mở rộng giao dịch nhân dân tệ là nhằm hướng tới việc đánh bại Hồng Kông để thống lĩnh hoạt động mua bán đồng tiền này. Thủ đô cùa nước Anh là điểm giao dịch đô-la Mỹ và euro lớn nhất thế giới

- 22-10-2015

Vườn ươm doanh nghiệp là một cách giúp đào tạo tầng lớp lãnh đạo trẻ

Bài học khởi nghiệp từ thế giới

Bài học khởi nghiệp từ các quốc gia trên thế giới cho thấy, hệ sinh thái cần sự kết hợp đồng bộ giữa Chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội, nhà trường, các thế hệ doanh nhân thành đạt và nỗ lực tự thân của những bạn trẻ.

- 10-07-2015