Kinh tế

Vườn ươm doanh nghiệp là một cách giúp đào tạo tầng lớp lãnh đạo trẻ

Bài học khởi nghiệp từ thế giới

Bài học khởi nghiệp từ các quốc gia trên thế giới cho thấy, hệ sinh thái cần sự kết hợp đồng bộ giữa Chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội, nhà trường, các thế hệ doanh nhân thành đạt và nỗ lực tự thân của những bạn trẻ.

- 10-07-2015

10056341_H1400453

Facebook thâu tóm WhatsApp

Ngày 19 tháng Hai vừa qua, thương vụ thâu tóm WhatsApp của Facebook đã hoàn tất với số tiền phải đầu tư lớn hơn phi vụ mua lại Instagram hay Yahoo mua Tumblr gấp bội lần

- 24-02-2014