Vốn ngân hàng cho bất động sản: Cần an toàn và có kiểm soát!

Đó là những yếu tố quan trọng mà Bộ Xây dựng vừa góp ý về vốn ngân hàng cho bất động sản trong tình hình thị trường nhà đất đang rã băng theo chiều hướng tích cực

von-ngan-hang-cho-bat-dong-san-hinh-anh

Dù Bộ Xây dựng không nhận được văn bản nào của Ngân hàng Nhà nước đề nghị góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-NHNN, tuy nhiên để làm tròn chức năng được giao và nhất là dựa vào tình hình bất động sản hiện nay, cũng như tham vấn ý kiến của các công ty kinh doanh nhà đất, Bộ Xây dựng đã có một số góp ý với Ngân hàng Nhà nước với vài điểm chính như sau:

Sở dĩ Thông tư 36/2014 ra đời là để tìm cách tháo gỡ những khó khăn xảy đến cho nhiều lĩnh vực quốc dân từ nhà đất, nguyên vật liệu hay tiến độ xây dựng các công trình nhà cửa trong tình hình bất động sản đóng băng năm 2011-12. Đến nay, sau hai năm thực hiện, các giải pháp từ Thông tư đã tác động tích cực đến thị trường bất động sản mang lại hiệu quả rất lớn giúp thị trường này hồi phục. Tuy nhiên, trong tình hình mới, Thông tư cần một số bổ sung, điều chỉnh là điều cần thiết, trong đó Ngân hàng Nhà nước là nhân tố tích cực trong quy trình điều tiết.

von-ngan-hang-cho-bat-dong-san-hinh-anh 2

Hiện nay yêu cầu vốn cho bất động sản từ ngân hàng rất lớn và chủ yếu vẫn dựa vào nguồn vốn vay của các nhà băng, chí ít cần từ khoảng từ 2.200.000 đến 2.640.000 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng bất động sản lúc này vẫn đang ở mức hợp lý, chỉ chiếm dưới 10% trong tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng.

Từ những nhận định đó, trong lúc này, hệ số rủi ro là điểm cần Ngân hàng Nhà nước cân nhắc nhất. Trong thời kỳ bất động sản đóng băng, hệ số rủi ro này đã phải nâng lên rất cao, có lúc đến 250%. Từ năm 2014 tình hình xấu đã giảm, nhờ một số giải pháp hỗ trợ của nhà nước hệ số rủi ro này đã hạ xuống đến 150%. Nhiệm vụ của các ngân hàng khi cho vay bất động sản là đừng để chỉ số rủi ro này biến thiên quá cách biệt.

von-ngan-hang-cho-bat-dong-san-hinh-anh 3

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nnà nước cũng cần cân nhắc việc điều chỉnh giới hạn trần cho vay bất động sản, tránh gây đột biến cho thị trường. Ở điểm này Bộ xây dựng lấy kinh nghiệm quốc tế để góp ý. Đó là tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn không nên quá 60%. Còn để bảo đảm an toàn cho nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực bất động sản thì hệ số rủi ro thường ở mức từ 150 đến 200% là phù hợp.

von-ngan-hang-cho-bat-dong-san-hinh-anh 4

Hiện nay nguồn vốn ngân hàng cho vay kinh doanh bất động sản đang là ngưỡng an toàn. Nếu điều chỉnh giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn xuống quá cách biệt, có thể đẩy hệ số rủi ro vọt lên đến 250%, một mức nguy hiểm trong tình hình bất động sản đang sáng dần hiện nay. Tóm lại, Ngân hàng Nhà nước phải cân nhắc kỹ về mức giảm vốn, nên giảm từ từ, có lộ trình, tránh gây “sốc” cho thị trường.

ESQUIRE VIỆT NAM

Đừng bỏ qua:

Bình luận