Tiêu điểm

STU_250314_ESQ_BDuong200_AnhDung

Bình Dương đổi mới

Dự án xây dựng thành phố mới Bình Dương là một trong những bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Bình Dương trong quá trình vươn lên thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020.

- 05-05-2014

10056341_H1400453

Facebook thâu tóm WhatsApp

Ngày 19 tháng Hai vừa qua, thương vụ thâu tóm WhatsApp của Facebook đã hoàn tất với số tiền phải đầu tư lớn hơn phi vụ mua lại Instagram hay Yahoo mua Tumblr gấp bội lần

- 24-02-2014