Thị trường bất động sản đang dư thừa nhà ở trung cao cấp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: năm qua, thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bước đầu thực hiện tốt chính sách nhà ở xã hội.

Ben-thuyen-saigon-peninsula-quan-7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cao những đóng góp đáng kể như thị trường bất động sản đã thu hút 3,3 triệu tỷ đồng vốn, trong khi đầu tư công 5 năm chỉ có 2,2 triệu tỷ đồng, tạo nên khối lượng giá trị lớn trong xây dựng. Đồng thời, ngành đã quan tâm tháo gỡ khó khăn cho chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người có công có nhà ở góp phần ổn định an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Công tác đổi mới, tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp được đẩy mạnh hơn. Nhiều đơn vị xây dựng đã đổi mới về khoa học công nghệ; có khát vọng lớn để phát triển. Công tác quy hoạch, tư vấn, giám sát tiến bộ, có nhiều công trình đẹp trên đất nước.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại mà ngành cần khắc phục như tốc độ xây dựng lớn nhưng tăng trưởng thấp; nhiều việc còn chậm so với yêu cầu; còn nhiều bức xúc trong xây dựng thể chế chính sách về xây dựng; chất lượng một số đồ án chưa đủ tầm nhìn và chưa phù hợp thực tiễn; có những trường hợp điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện; nhiều trường hợp chủ đầu tư can thiệp để điều chỉnh quy hoạch.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn còn nhiều bất cập. Cơ cấu hàng hóa thị trường bất động sản chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm nhà ở trung cao cấp; thiếu nhà ở giá rẻ và trung bình, chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội.

Thị trường bất động sản 2018

Lĩnh vực vật liệu xây dựng còn nhiều bất cập như sản xuất chưa đáp ứng mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Ô nhiễm môi trường còn phổ biến. An toàn trong khai thác vật liệu chưa được quan tâm. Vấn đề khai thác cát và vật liệu thay thế còn nhiều bất cập.

Trước thực tế đó, Thủ tướng nhấn mạnh trong năm tới; ngành Xây dựng cần rà soát lại xem nhiệm vụ nào chưa thực hiện được. Tiếp tục tạo chuyển biến thực chất; rõ nét hơn nữa trong cơ cấu ngành Xây dựng.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành Xây dựng là 9,2%. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng được hầu hết các công trình thiết yếu đạt chất lượng; thẩm mỹ, có giá cả cạnh tranh. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Xây dựng cần quan tâm chỉ đạo tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại hơn nữa để nâng cao hiệu quả cuộc cách mạng 4.0.

Esquire Việt Nam

Đừng bỏ qua:

Bình luận