Thời sự

ESQ0315-What-Ive-Learned_Jose-nhap-cu-trai-phep

José, kẻ thoát bẫy nhập cư trái phép

José nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ năm 18 tuổi. Anh đã yêu cầu chúng tôi không tiết lộ danh tính thật vì điều này ảnh hưởng đến an nguy của anh ta ở Hoa Kỳ. Đây là truyện kể về chuyến phiêu lưu của Jose.

- 01-03-2015